16 noiembrie 2008, 22:28: Regulament refugiu Stâna lui Cojocaru

Acest regulament a fost creat pentru buna funcţionare a refugiului. El se aplică atât turiştilor cât şi membrilor C.T.A. Ciucaş şi formaţiei Salvamont.

1. Accesul la refugiu este permis numai în prezenţa unui membru al Clubului.
2. În interior nu se fumează.
3. La plecare fiecare este obligat să lase curat, să ia gunoiul, să lase pentru cei ce vin lemne pentru o noapte, sparte astfel încât sa poată încăpea în sobă şi să poată fi aprins focul cu ele şi minim 20 litri de apă.
4. Consumul de alcool peste masură şi consumul de substanţe stupefiante sunt strict interzise.
5. La sfârşitul fiecărei zile se vor spăla vasele, atunci când nu se poate aplica regula “fiecare işi spală propriile vase”.
6. La refugiu au prioritate membrii C.T.A. Ciucaş şi membrii formaţiei Salvamont.
7. Taxa de cazare la refugiu este de 10 lei pe noapte pentru turişti şi 5 lei pe noapte pentru membrii Clubului şi formaţia Salvamont. Taxa va fi colectată de catre administratorul refugiului şi va fi folosită pentru întreţinere, reparaţii şi îmbunătăţiri.
8. Membrii onorifici sunt scutiţi de plata taxei de cazare.
9. Nu se depozitează mâncare în camera unde se doarme.
10. Pentru gătit se vor folosi primus-urile.
11. La sfârşitul fiecărei luni se vor reface proviziile de gaz pentru lămpi, fitile, lumânări, chibrite, saci de gunoi, şerveţele, baterii, butelii pentru primus-uri.
12. Se va păstra intactă recuzita refugiului.
13. Pentru dormit se vor folosi sacii de dormit şi izoprenele.
14. La plecare se va curăţa soba şi sticlele de la lămpi şi se va stinge focul din vetre.